Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

Odborný lesní hospodář

Činnost odborného lesního hospodáře

Dbáme na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. v platném znění.


Nabízíme

  • dlouholeté zkušenosti z práce v lesnickém provozu
  • individuelní přístup k zákazníkovi
V souladu s vydanou licencí odborného lesního hospodáře jsme schopni zajistit:
  • výkon funkce odborného lesního hospodáře dle zákona o lesích v rozsahu dle dohody
  • kompletní obhospodařování lesa na dohodnuté období se zajištěním všech činností zalesnění (včetně vhodných sazenic) ochranu mladých lesních kultur proti zvěři u buřeni (chemicky i mechanizovaně), prořezávky, probírky
  • zajištění výchovných i obnovních zásahů (těžbu dřeva, přiblížení na OM)
  • odvoz dřeva vlastními prostředky
Dále jsme připraveni pro Vás připravit:
  • ocenění lesa pro prodej a převod vlastnictví, ekonomické kalkulace, vypracování podkladů pro dotace
  • odkup lesa včetně pozemku
  • výkup dřeva v sortimentech i "nastojato" prodej realizujeme finálním odběratelům.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit na uvedených kontaktech.