Odborný lesní hospodář

Činnost odborného lesního hospodáře

Odborný lesní hospodář RaledoDbáme na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. v platném znění.

 

Nabízíme

Odborný lesní hospodář
  • dlouholeté zkušenosti z práce v lesnickém provozu
  • individuelní přístup k zákazníkovi

 

V souladu s vydanou licencí odborného lesního hospodáře jsme schopni zajistit:
 
  •  výkon funkce odborného lesního hospodáře dle zákona o lesích v rozsahu dle dohody
  • kompletní obhospodařování lesa na dohodnuté období se zajištěním všech činností zalesnění (včetně vhodných sazenic) ochranu mladých lesních kultur proti zvěři u buřeni (chemicky i mechanizovaně), prořezávky, probírky
  • zajištění výchovných i obnovních zásahů (těžbu dřeva, přiblížení na OM)
  • odvoz dřeva vlastními prostředky

 

Dále jsme připraveni pro Vás připravit:

  • ocenění lesa pro prodej a převod vlastnictví, ekonomické kalkulace, vypracování podkladů pro dotace
  • odkup lesa včetně pozemku
  • výkup dřeva v sortimentech i "nastojato" prodej realizujeme finálním odběratelům.